Światło podczerwone nie jest widoczne dla ludzi i zwierząt (konkretnie ssaków). Do urządzeń typu kamery CCTV, noktowizory analogowe czy cyfrowe foto pułapki stosuje się dwa rodzaje diod (również laserowych) na podczerwień – około 850 nm i około 940 nm długości fali. To, że widoczne jest światło w czasie pracy takich diod (kolor czerwony) wynika z tego, że dioda nie emituje w 100% idealnej długości fali. W przypadku diod na 850 nm przesunięcie w stronę światła widzialnego jest znacznie większe niż przy 940 nm dlatego obserwator widzi żarzenie się diody.

Człowiek widzi długości fali w zakresie 380–740 nm. U innych ssaków jest podobnie. Doświadczenia myśliwych wskazują, że jeleniowate mogą widzieć większe zakresy długości fali. Zjawisko szczególnie dotyczy diod niższej jakości.

Diody 940 nm nie są powszechnie stosowane, ponieważ matryce światłoczułe są mniej wrażliwe na ten zakres długości fali. Lepszą jakość obrazu otrzymujemy przypadku zastosowania 850 nm. Różnice są widoczne szczególnie przy dużych odległościach. Diody 940 nm są wykorzystywane w foto pułapkach, gdzie zależy nam na obserwacji do około 20 metrów. Diody 940 nm potrzebują więcej energii aby oświetlić obszar.  Zużycie prądu będzie większe niż przy 850 nm.

 

 

 

 

Podczerwień a zwierzyna (WG-50)